Feng Shui'de Temel İlkeler

Feng Shui, Rüzgar ve Su’yun aşkının hikayesidir. Onların aşkından doğan çocuklarız biz. 
Her birimizin hikayesi onunla başladı. Bu anlatı yüzyıllardır, bin yıllardır yeryüzünde. Tohumlarımızın ne zaman atıldığına dair kesin kayıtlarımızı bilemesek de, yaratılışa dair nice hikaye yerkürenin üzerinde yeşermiş kültürlerin içinde hala saklı tutuluyor. Sözlü ve yazılı gelenekler ile bugünleri bulan ve yaşam savaşı veren pek çok anlatının aksine, Feng Shui bunu bir savaş ile değil, büyüklere masallar gibi içinde önemli sembolik anlatılar ile uzun yıllar korudu. Korunarak bugünlere gelen sözlü gelenekler ve yazılı bilgiler aracılığı ile biz de Feng Shui uygulayabiliyor veya anlatabiliyoruz.

Temel İlkeler
Feng Shui, yaklaşık 5000 yıllık ( bilinen ) tarihini, ilkelerine olan sadakati ile korumuştur. Bugünün ustaları, geçmişin ustalarının sakladığı ve dilden dile aktararak, kültürün içinde korumaya çalıştığı Feng Shui bilgilerini kullanmakta. İmparatorların, imparatorluklarını perçinlemek ve uzun süreli kılmak için başvurduğu bu bilgi hazinesine bugün kolayca burun kıvırabiliyoruz. 

Geçmişe baktığımız zaman, eski uygarlıkların sürelerinin çok uzun olduğunu görürüz. Günümüz ülkelerinin kurduğu yönetim modellerinin geçmişi pek de eski değil. Doğanın döngülerine sırtını dönen insanoğlu, sorunlarını uzun süredir günübirlik çözüyordu. Şimdi doğanın en büyük dostu olduğunun nihayet farkına vardı. Şimdi Feng Shui gibi yöntemlerden yardım almayı kabul ediyor. 

İlkeler, güneş ve ay döngüleri ile, elementlere, pusula yönlerine, yin veya yang etki alanlarına ve etki mekanizmalarına, doğum tarihlerine bağlı. Güneşe göre bulunduğumuz yön, neyi ne zaman ve nerede yaptığımız ilkelerin ana hatlarını oluşturuyor. Birlikte işleyen bu dinamikler için sayfalar, günler, haftalar, aylar dolusu konuşmak ve yazmak gerekli. 

İlkelerin ortak noktası güneş ve ay döngüleri. Zamanın kaliteleri ve bunlardan etkilenen dünya üzerinde insan ve mekanlar. Bu ilişkilerin dinamiklerine dikkat kesildiğimizde, kendi yolumuzu tıkayan enerjilerin de önünü açıyoruz ve boşa kürek çekmekten kurtuluyoruz. Fırsatlara hazırlık yakalanmamızı sağlıyoruz.

İçmimar Funda Pekkutsal
rengezadesign@gmail.com 
back to top