Ateş Saati

Tarihimiz yeni çağın geçmişi ve geleceği bilme çabalarının ışığında hızla değişiyor. Yoksunluklar içinde icat edilmiş pek çok çığır açıcı cihazdan sonra, çağımız insanı, ellerindeki neredeyse sınırsız malzeme ile, neyi ne ile bir araya getirebilirimin olasılıkları arasında geziyor. Gerçekten imkansızı başaran ve görünmeyeni görmeye çalışarak, maddenin içindeki cevher üzerinden çağı değiştirecek felsefe ve cihazları yaratanları tenzih ederim. Elbette insan aklının sınırları daha önce zorlandığı ve sınandığı gibi, şimdide sınanıyor. Tek bir fark ile, o da insan kendi aklının neredeyse sınırsızlık içindeki olasılıklarını zorlamayı öğrendi. Tamamen kişiselleştirilmiş görünen geçmişin buluşlarından ve tek isimlik icatlarından sonra, günümüz insanı bir arada çalışmayı ve geleceği emanet aldığını öğrenmek, kabul etmek zorunda kaldı. Zira gelecek artık, bilinen anlamdaki bakış açıları ile yola devam edilirse, tahmin edildiğinden daha kısa sürede kavuşulacak bir süre olacağı fark edildi. 

Geçmişin çok özel adamlarından biri de El Cezeri.. Az önce bir saat yazısı paylaşmış ve başka bir kişiden bahis edeceğimi söylemiştim. Buyurun, fazla söze gerek olmadan El Cezeri'nin ne yaptığını bir kaynaktan okuyalım. Bu arada resimler de konuya eşlik edecek. El Cezeri'nin Ateş Saati


Aşağıdaki bilgilerin tamamı, Vikipedia'dan alınmıştır.

1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve matriks ustası bilim insanı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El Cezeri, 1233'te Cizre'de öldü. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Kürt Medresesi Camia da tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı.

Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri'ye âittir.

Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır."Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap" (El Câmi-u’l Beyn’el İlmî ve El-Amelî’en Nâfi fî Sınâ'ati'l Hiyel, Arapça: بَيْنْ اَلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ اَلنَّافِعْ فِي صِناعَةُ الْحِيَلْ) adlı eserinde ortaya koydu. 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimlerle gösterdiği bu olağanüstü kitapta Cezeri, "Tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin, doğru ile yanlış arasında kalacağını" söyler. Bu kitabın özgün kopyası günümüze kadar ulaşamadıysa da, bilinen 15 kopyasından 10'u Avrupa'nın farklı müzelerinde, 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır.

Kısaca Kitab-ül Hiyel adıyla bilinen eseri altı bölümden oluşur. Birinci bölümde binkam (su saati) ile finkanların (kandilli su saati) saat-ı müsteviye ve saat-ı zamaniye olarak nasıl yapılacağı hakkında on şekil; ikinci bölümde çeşitli kap kacakların yapılışı hakkında on şekil, üçüncü bölümde hacamat ve abdestle ilgili ibrik ve tasların yapılması hakkında on şekil; dördüncü bölümde havuzlar ve fıskiyeler ile müzik otomatları hakkında on şekil; beşinci bölümde çok derin olmayan bir kuyudan veya akan bir nehirden suyu yükselten aletler hakkında 5 şekil; 6. bölümde birbirine benzemeyen muhtelif şekillerin yapılışı hakkında 5 şekil yer alır.

Teorik çalışmalardan çok pratik ve el yordamıyla ampirik çalışmalar yapan Cezeri'nin kullandığı bir başka yöntem de yapacağı cihazların önceden kâğıttan maketlerini inşa edip geometri kurallarından yararlanmaktı. İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı, geliştirdiği saatte kullanan Cezeri, sadece otomatik sistemler kurmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştı.

Cezeri, otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard'ın otomatik dokuma tezgâhından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi. Bazı makinelerinde hidro mekanik etkilerle denge kurma ve harekette bulunma sistemine yönelen Cezeri, bazılarında ise şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar kullanarak karşılıklı etkileme sistemini kurmaya çalıştı. Kendiliğinden çalışan otomatik sistemlerden sonra su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama yapan dengeyi oluşturması, Cezeri'nin otomasyon konusundaki en önemli katkısıdır.

Fizikçi ve mekanikçi Bediuzzaman El Cezeri'nin diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü Güneş Saati’dir.


Sevgilerimle,
İçmimar Funda Pekkutsal Karakuş
rengezadesign@gmail.com
back to top